Znak graficzny do pobrania

Patronat marszałka Wojciecha Saługi (plik .jpg) [648,3kB] Patronat marszałka Wojciecha Saługi (plik .jpg) [648,3kB]

Znak graficzny, który należy umieścić na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Województwa Śląskiego w widocznym miejscu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Patronat wicemarszałka Stanisława Dąbrowy (plik .jpg) [661,7kB] Patronat wicemarszałka Michała Gramatyki (plik .jpg) [78,6kB] Patronat marszałka Wojciecha Saługi (plik .jpg) [648,3kB] Patronat członka Zarządu Henryka Mercika (plik .jpg) [653,8kB] Patronat marszałka Wojciecha Saługi Patronat wicemarszałka Michała Gramatyki Patronat wicemarszałka Stanisława Dąbrowy Patronat członka Zarządu Henryka Mercika Patronat członka Zarządu Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik

Załączniki
Znak graficzny do pobrania – marszałek Wojciech Saługa [605,3kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Stanisław Dąbrowa [633,6kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Michał Gramatyk [366,1kB]
Znak graficzny do pobrania – marszałek członek Zarządu Henryk Mercik [607,6kB]
Znak graficzny do pobrania – marszałek członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik [664,9kB]