Znak graficzny do pobrania

Patronat marszałka Wojciecha Saługi (plik .jpg) [648,3kB]

Znak graficzny, który należy umieścić na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Województwa Śląskiego w widocznym miejscu.

Galeria zdjęć Patronat wicemarszałka Stanisława Dąbrowy (plik .jpg) [661,7kB] Patronat wicemarszałka Michała Gramatyki (plik .jpg) [78,6kB] Patronat marszałka Wojciecha Saługi (plik .jpg) [648,3kB] Patronat członka Zarządu Henryka Mercika (plik .jpg) [653,8kB]

Załączniki
Znak graficzny do pobrania – marszałek Wojciech Saługa [308,4kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Stanisław Dąbrowa [322,4kB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Michał Gramatyka [60,6kB]
Znak graficzny do pobrania – marszałek członek Zarządu Henryk Mercik [311,7kB]