Skład rady

Załącznik do Zarządzenia nr 962016 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016

Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

§ 1.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

 1. przewodniczący – Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa;
 2. zastępcy przewodniczącego:
  1. Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek,
  2. Śląski Komendant Wojewódzki Policji – Krzysztof Justyński;
 3. Sekretarz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach – Roman Bańczyk;
 4. członkowie Wojewódzkiej Rady:
  1. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Anna Sokołowska-Olesik,
  2. Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach – Michał Mendrok,
  3. przedstawiciel Wojewody Śląskiego – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Bożena Goldamer - Kapała,
  4. przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – Robert Ryter,
  5. przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty - st. Wizytator ds. Obronnych – Wacław Wójcik,
  6. przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego – Wicemarszałek Województwa Stanisław Dąbrowa,
  7. przedstawiciel Zarządów Powiatów Województwa Śląskiego – Starosta Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego Bernard Bednorz,
  8. przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu – Adam Kołatek,
  9. przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – Roman Rabsztyn,
  10. przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Kleszczewski,
  11. przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – Zbigniew Tabor,
  12. przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej – Andrzej Listowski,
  13. przedstawiciel zarządów dróg powiatowych – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gliwicach – Jan Osman,
  14. osoby wskazane przez Marszałka Województwa Śląskiego:
   1. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – Artur Borowicz,
   2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego w Katowicach – Zbigniew Meres,
   3. Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Ewa Mucha,
   4. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie – Maciej Wawrzkiewicz,
   5. przedstawiciel Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – Starosta Powiatu Mikołowskiego – Henryk Jaroszek,
   6. przedstawiciel Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – Wójt Gminy Kochanowice – Ireneusz Czech,
   7. przedstawiciel Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – Arkadiusz Grządziel,
   8. przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie – Jerzy Kocyga,
   9. przedstawiciel Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK – Wiceprezes Oddziału rejonowego PCK w Chorzowie – Stefan Czerny,
   10. przedstawiciel Polskiego Związku Motorowego – Zarządu Okręgowego w Katowicach – Przewodniczący Okręgowej Komisji BRD przy ZO PZM Katowice – Marek Głowania.