Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład WRRP na kadencję 2017-2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 00035/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 rada składa się z 15 członków. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencję 2017-2021 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych

Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:

1) Mirosław Truchan – Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”;

2) Henryk Moskwa – Rada OPZZ Województwa Śląskiego;

3) Jacek Zając – Forum Związków Zawodowych.

Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:

4) Marek Zychla – Śląski Związek Pracodawców Prywatnych;

5) Andrzej Zarzycki – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach;

6) Dariusz Jadczyk – Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie.

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

7) Witold Łacny – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;

8) Marian Ormaniec – Śląska Izba Rolnicza;

9) Andrzej Krawczyk – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

10) Bogdan Wieczorek – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (Wiceprzewodniczący Rady);

11) Piotr Bańczyk – Centrum Społecznego Rozwoju;

12) Antoni Augustyn – Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”.

Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

13) Adriana Solecka – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Przewodnicząca Rady);

14) Jarosław Ligas – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;

15) Dawid Pasek – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.