Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 24 /2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 marca 2017 r.

Skład osobowy

Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Województwa Śląskiego

V kadencji 

 1. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło - przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,

 2. mgr inż. arch. Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego,

 3. mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń - przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice,

 4. mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice,

 5. dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka – przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,

 6. dr inż. arch. Tadeusz Kmieć –  przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice,

 7. mgr inż. arch. Robert  Konieczny –  członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, właściciel KWK Promes,

 8. mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska – Dyrektor Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

 9. mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz - Przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów,

 10. mgr inż. arch. Wojciech Student –Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej;przedstawiciel Subregionu Zachodniego,

 11. dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra– przedstawiciel Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przedstawiciel Subregionu Środkowego,

 12. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska – Urząd Miasta Częstochowy, przedstawiciel Subregionu Północnego,

 13. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz– Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.