Nie żyje Łucja Ginko

fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Kondolencje władz województwa śląskiego

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łucji Ginko

wieloletniej dyrektor wydziału kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Jej śmierć stanowi niepowetowaną stratę
dla polskiej kultury

Najbliższym i wszystkim pogrążonym w smutku
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Marszałek, Zarząd i Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego
Łucja Ginko była dyrektorem Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w latach 1999-2009, a następnie doradcą marszałka ds. kultury.
Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Programowej Teatru Śląskiego, przewodniczącej komisji Złotych Masek oraz Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.