Wojciech Kałuża

fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Wicemarszałek Województwa 6 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 285
wojciech.kaluza@slaskie.pl