Wiadomości


6,7 mln zł na pieczę zastępczą

Foto: BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.Media – do boju!

Plakat
Najlepsze materiały dziennikarskie 2018 roku zawalczą o 50 tys. zł i nagrodę im. Krystyny Bochenek. Można już słać zgłoszenia