Wiadomości


Uczyć z pasją

fot. BP Tomasz Żak
Przedstawiciele władz samorządowych regionu spotkali się z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach