Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Aktualności

Zmierzyć Śląskie

. fot. BP Tomasz Żak

Odejść od myślenia kategoriami ekonomicznymi i spojrzeć szerzej na jakość życia w regionie. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach dyskutowano o kondycji regionu według Indeksu Rozwoju Społecznego