Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Wicemarszałek Województwa

Aleksandra Skowronek

Wicemarszałek Województwa
tel. +48 (32) 20 78 287, 288
a.skowronek@slaskie.pl


Data urodzenia: 20-2-1966
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Stan cywilny: zamężna
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Prawa i AdministracjiAkademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach - Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Studia Podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych

Urodziła się Tarnowskich Górach. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dorosłe życie nierozerwalnie związała jednak z Rudą Śląską.

W 1992 roku rozpoczęła pracę w rudzkim Urzędzie Miasta na stanowisku inspektora w Wydziale Zdrowia. Dziesięć lat później została naczelnikiem tego wydziału. W międzyczasie poszerzała wykształcenie w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W 2005 roku powierzono jej stanowisko wiceprezydenta miasta Ruda Śląska ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych. Od marca 2014 roku pełni funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.

Uchwała – podział zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkami Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu (Schemat Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)