Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Sekretarz Województwa

Aneta Moczkowska

Sekretarz Województwa
tel. +48 (32) 77 40 690 nr wew. 690
amoczkowska@slaskie.pl


Data urodzenia: 5-8-1973
Miejsce urodzenia: Tychy
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Politologia
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania,

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Podyplomowe Studia Public Relations