Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Wicemarszałek Województwa

Michał Gramatyka

Wicemarszałek Województwa
tel. +48 (32) 20 78 287 nr wew. 287
michal.gramatyka@slaskie.pl


Data urodzenia: 8-10-1971
Miejsce urodzenia: Katowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Prawa i Administracji