Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Podzial terytorialny


Dębowiec

Gmina wiejska Powiat Cieszyński
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
Telefon: +48 (33) 85 33 881
Fax: +48 (33) 85 62 283
E-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl
Strona WWW: www.debowiec.cieszyn.pl

Dąbrowa Górnicza

Miasto na prawach powiatu
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 (32) 29 56 700
Fax: +48 (32) 26 25 032
E-mail: um@idabrowa.pl
Strona WWW: www.dabrowa-gornicza.pl

Dąbrowa Zielona

Gmina wiejska Powiat Częstochowski
Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona
Telefon: +48 (34) 35 55 018-9
Fax: +48 (34) 35 55 052
E-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl
Strona WWW: www.dabrowazielona.pl