Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Podzial terytorialny


Imielin

Gmina miejska Powiat Bieruńsko-lędziński
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin
Telefon: +48 (32) 22 55 505-6, 22 56 094
Fax: +48 (32) 22 55 507
E-mail: burmistrz@imielin.pl
Strona WWW: www.imielin.pl

Irządze

Gmina wiejska Powiat Zawierciański
Irządze 124, 42-446 Irządze
Telefon: +48 (34) 35 43 009-020
Fax: +48 (34) 35 43 110
E-mail: urzad@irzadze.pl
Strona WWW: www.irzadze.pl

Istebna

Gmina wiejska Powiat Cieszyński
Istebna 1000, 43-470 Istebna
Telefon: +48 (33) 85 56 500 (087, 168)
Fax: +48 (33) 85 56 500
E-mail: urzad@ug.istebna.pl
Strona WWW: www.ug.istebna.pl