Uchwała zarządu nr 2677/83/IV/2011
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 403/23/IV/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. (z późn. zmianami) dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru do dofinansowania projektów, znajdujących się na listach rezerwowych, w ramach działania 9.3 Lokalna infra

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOCX 30,0kB]


Załączniki
Zał. nr 1 do uchwały 2677/83/IV/2011
Zał. nr 2 do uchwały 2677/83/IV/2011
Zał. nr 3 do uchwały 2677/83/IV/2011
Zał. nr 4 do uchwały 2677/83/IV/2011