Uchwała zarządu nr 3392/334/III/2009
w sprawie
zmiany uchwały nr 1188/271/III/2009 z dnia 21.05.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 1404/ZD/2009 z dnia 01.06.2009 r. z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póź. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 61,0kB]