Uchwała zarządu nr 2258/78/V/2015
w sprawie
przyjęcia dokumentu pn. Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego

na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1392)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 51,0kB]


Załączniki
Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego