Konferencja pn. Dialog społeczny a więzi międzypokoleniowe we współczesnej rodzinie

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
Data wydarzenia: 29-09-2011

Data zakończenia: 30-09-2011
Miejsce: Ustroń
tel.: +48 (32) 730 68 68
e-mail: rops@slaskie.pl
www: www.rops-katowice.pl