III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa
Data wydarzenia: 28-09-2011

Data zakończenia: 28-09-2011
Miejsce: Katowice
tel.: +48 (32) 258 90 00, +48 (32) 255 45 52
e-mail: izbabud@izbabud.pl, biuro@slk.piib.org.pl