Konferencja pn. Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach dla inwestycji i przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez instytucje kościelne w województwie śląskim

Organizator: Grupa eM Media Sp. z o.o.
Data wydarzenia: 27-09-2011

Data zakończenia: 27-09-2011
Miejsce: Katowice
tel.: +(48) 32 609 90 20
fax: +(48 ) 32 609 90 27
e-mail: reklama@grupaem.pl