Debata Gospodarcza nt. Rola przedsiębiorców Ślaska i Zagłębia w rozwoju regionu

Organizator: Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiędsiębiorców
Data wydarzenia: 26-09-2011

Data zakończenia: 26-09-2011
Miejsce: Siemianowice Śląskie
e-mail: biuor_ssp@o2.pl