Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Jana Marii Drygi

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa im. J. Ligonia
Data wydarzenia: 26-09-2011

Data zakończenia: 26-09-2011
Miejsce: Chorzów
e-mail: milosnik.chorzowa@op.pl
www: www.chorzowianin.stowarzyszenie.pl