19. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów pn. Paradygmat innowacji - dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski

Organizator: Muzeum Ślaskie
Data wydarzenia: 25-09-2011

Data zakończenia: 28-09-2011
Miejsce: Katowice
tel.: +48 (32) 258 56 61
fax: +48 (32) 259 98 04
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www: www.muzeumslaskie.pl