Kampania informacyjna pn. Salon Maturzystów Perspektywy 2011

Organizator: Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY z Warszawy
Data wydarzenia: 07-09-2011

Data zakończenia: 08-09-2011
Miejsce: Katowice, Gliwice
tel.: +48 (22) 629 53 26
fax: +48 (22) 629 16 17
e-mail: fundacja@perspektywy.pl