Wojewódzkie Konferencje Naukowe Śląskich Spotkań Eurpejskich

Organizator: Regionalny Klub Europejski QUO VADIS...
Data wydarzenia: 30-03-2011

Data zakończenia: 05-04-2011
Miejsce: Katowice, Czeladź
tel.: +48 (32) 249 33 55
e-mail: rke@onet.eu

Konferencja pn. Bezpieczeństwo - Rola słowa w relacjach interpersonalnych - 30.03.2011r. Katowice Konferencja pn. Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa - 05.04.2011r. Czeladź