VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Data wydarzenia: 24-03-2011

Data zakończenia: 24-03-2011
Miejsce: Bielsko-Biała
www: www.bielsko.tnbsp.pl