Konkurs Krasomówczy

Organizator: Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu - Dobrzyniu
Data wydarzenia: 04-11-2010

Data zakończenia: 28-11-2010
Miejsce: Legnica, Golub
www: www.zamekgolub.pl