XIX Międzynarodowa Lekkoatletyczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej

Organizator: Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
Data wydarzenia: 11-09-2010

Data zakończenia: 11-09-2010
Miejsce: Cieszyn
e-mail: srkfion@neostrada.pl