Debata Gospodarcza nt. Metropolia Silesia - rola przedsiębiorców w jej rozwoju

Organizator: Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Siemianowicach Śląskich
Data wydarzenia: 24-05-2010

Data zakończenia: 09-07-2010
Miejsce: Siemianowice Śląskie
e-mail: biuro_ssp@02.pl