II Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. Działalność resocjalizacyjna,pomoc postpenitencjalna i pieka duszpasterska w systemie penitencjalnym"

Miejsce: Dąbrowa Górnicza  WSB


Data zakończenia: 21 kwietnia 2020 r.

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

e-mail:

www:

Opis: