Konferencja regionalna " Uzależnienia behawioralne - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w regionie"

Miejsce:  Zabrze


Data zakończenia: 19 maja 2020 r.

Pod patronatem honorowym: Marszała Województwa Sląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

e-mail:

www:

Opis: