Złaz Programowo-Metodyczny Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 2020

Miejsce: Bielsko-Biała i Katowice


Data zakończenia: 29.11.2020

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Ślaskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski

e-mail:

www:

Opis: