Projekt pn. Polsko-Czeska Szkoła Liderów Współpracy Gospodarczej realizowany w ramach programu pt. "Forum polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021"

Miejsce: województwo śląskie i Czechy


Data zakończenia: 15.12.2021

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Metropolitalny Instytut Rozwoju z siedzibą w Sosnowcu

e-mail:

www:

Opis: