Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza - strona internetowa promująca zasłużonego dla Górnego Śląska folklorysty


Data zakończenia: dd-mm-rrrr

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Pani Agata Krajewska stypendystka MKiDN

e-mail:

www:    https://adolfdygacz.pl/

Opis: