III International and Interdisciplinary Conference: Senses in Architecture, Urban, Landscaping and Design (saul 2021)

Miejsce: Politechnika Śląska w Gliwicach


Data zakończenia: 6 listopada 2021 r.

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator:Uniwersytet Ślaski w Katowicach- Wydział Humanistyczny - Instytut Nauk o Kulturze, Politechnika Śląska- Wydział Architektury, SARP o/Katowice, TUP o/Śląski

e-mail:

www:

Opis: