Skład zespołu

Zarządzenie Nr 00027 / 2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku

Zespół ds. wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego Województwa Śląskiego w składzie:

 1. Aleksandra Gajewska – przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego,
 2. Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury UMWŚl,
 3. Jacek Owczarek – dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach,
 4. Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej,
 5. Bartłomiej Szewczyk – dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 6. Dariusz Walerjański – przedstawiciel Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 7. Stefania Koczar-Sikora – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚl,
 8. Anna Zakrzewska-Zamora – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach,
 9. Anna Jedynak – p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
 10. Adam Hajduga – kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury UMWŚl,
 11. Henryk Mercik – członek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego,
 12. Małgorzata Tkacz-Janik – członkini Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego,
 13. Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Śląskiego,
 14. Ryszard Kaczmarek – Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych,
 15. Jacek Siebel – dyrektor Muzeum Historii Katowic,
 16. Magdalena Lachowska – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 17. Joanna Banik – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach,
 18. Agnieszka Sikorska – dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej,
 19. Edward Wieczorek – kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK,
 20. Janusz Szpytko – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce,
 21. Marek Gołosz – pracownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury UMWŚl.

Pracami zespołu kieruje Aleksandra Gajewska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.