Ambasador Łotwy z wizytą u Marszałka

Gościem Marszałka Województwa Śląskiego dr. Jana Olbrychta był Ambasador Łotwy w Polsce Pan Aivars Vovers
Była to jego pierwsza oficjalna wizyta na Śląsku. Wyraził nadzieję na ożywienie współpracy pomiędzy naszymi krajami i regionami. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów na różnych szczeblach administracji i przygotowania związane z utworzeniem w Katowicach łotewskiego konsulatu honorowego. Ambasador określił dotychczasowe stosunki między naszymi krajami jako dobre. Do tej pory stworzono warunki do współpracy między naszymi krajami. Podpisano umowę o współpracy regionalnej. W parlamentach obydwu krajów powstały zespoły zajmujące się współpracą polsko-łotewską. Ambasador stwierdził, że wielkie znaczenie w nawiązywaniu i prowadzeniu kontaktów międzynarodowych ma system konsulatów honorowych, poważnie traktowany przez łotewskie MSZ. Na 18 października 1999r. zapowiedział otwarcie konsulatu honorowego w Łodzi. Województwo Śląskie pozostanie w zakresie jego działania do czasu utworzenia konsulatu honorowego w Katowicach. W imieniu władz województwa Marszałek Olbrycht wyraził wolę poparcia tej inicjatywy. "Na pewno pomoże ona w ożywieniu kontaktów między naszymi krajami" -stwierdził. Szef regionu wyraził też chęć przekazania stronie łotewskiej polskich doświadczeń związanych z tworzeniem regionów samorządowych. Obiecał też wsparcie w aranżowaniu kontaktów pomiędzy polskimi i łotewskimi gminami. Marszałek stwierdził też, że najlepszą bazą do budowania kontaktów między naszymi krajami będzie współpraca gospodarcza: "Ważne jest, by środowiska gospodarcze podejmowały taką współpracę". Ma ona stanowić bazę do współpracy w innych dziedzinach. "Jestem pewien, że propozycje te uda nam się podjąć i zrealizować. Współpraca gospodarcza ma dla władz łotewskich znaczenie priorytetowe" - stwierdził Aivars Vovers. Dostojny gość wyraził też nadzieję, na to że Łotwa rozpocznie niebawem negocjacje z Unią Europejską. "Patrząc na współpracę jako na proces długofalowy zależy nam, by nasi sąsiedzi wchodzili do Unii" - podsumował spotkanie Marszałek.