Podpisano porozumienie o współpracy Województwa Śląskiego i Borsod-Abaúj-Zemplén

8 kwietnia 2001 o godz. 11:00 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Przewodniczący Zgromadzenia Borsod-Abaúj-Zemplén dr Ferenc Ódor podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Borsod-Abaúj-Zemplén (Republika Węgierska)
Współpraca dotyczyć będzie gospodarki, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, spraw społecznych, promocji turystyki, kultury, oświaty, sportu, ochrony środowiska naturalnego, komunikacji i transportu oraz ochrony zdrowia. Strony zobowiązały się do wymiany informacji i doświadczeń w tych dziedzinach oraz do podejmowania wspólnych działań. Wspierane będą inicjatywy gospodarcze, szczególnie poprzez wymianę ofert i informacji prawnych w tej dziedzinie. Promowane również będą działania prowadzone w międzynarodowych organizacjach regionalnych i instytucjach europejskich. Województwo Śląskie i Borsod-Abaúj-Zemplén zaproszą również do współpracy wszystkie zainteresowane gminy i powiaty, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. Powołana zostanie komisja mieszana do spraw współpracy. Porozumienie nawiązuje do umowy zawartej Województwami Katowickiego i Borsod-Abaúj-Zemplén z dnia 20 grudnia 1993r.