Konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
Kandydaci mogą składać swoje oferty w terminie 30 dni od ogłoszenia (tj. do 29 maja br) do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, pokój 481. Do rozpatrzenia kandydatur zostanie powołana komisja konkursowa.