Samorząd terytorialny przygotowuje się do integracji z Unią Europejską

Rozpoczęto debatę na temat roli samorządów w przygotowaniu Polski do integracji z Unią Europejską
7 września br. w Sali Sejmu Śląskiego zainaugurowano program „Samorząd terytorialny jako podmiot procesu integracji Polski z Unią Europejską”. Został on przygotowany przez Instytut Administracji Publicznej Centrum im. Mirosława Dzielskiego. Honorowy Patronat objął prof. Jerzy Buzek oraz premier Turyngii Bernhardt Vogel. Celem programu jest zainicjowanie debaty publicznej na temat roli samorządów w przygotowaniu naszego kraju do integracji z Unią Europejską. Podczas konferencji inauguracyjnej poruszono kwestie związane z przygotowaniem gmin i powiatów do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, wykorzystaniem środków pomocowych w regionach oraz roli partii politycznych. „Przygotowanie do integracji z Unią Europejską będzie wyzwaniem dla samorządów nowej kadencji”– powiedział podczas konferencji Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Wim van Velzen, Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezes Instytutu Finansów i Bankowości dr Elżbieta Hibner, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz prof. Michał Kulesza - jeden z autorów reformy ustrojowej z 1998 roku, który swoje w swoim wystąpieniu mówił o roli samorządu terytorialnego przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Śląskiego, przy współpracy Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Akademii Polonijnej w Częstochowie, Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Publico Bono” oraz Fundacji Konrada Adenauera.