Można ubiegać się o nagrody Marszałka Województwa Śląskiego

Ogłoszono konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz o nagrody za upowszechnianie kultury
Ogłoszono konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz o nagrody za upowszechnianie kultury. Nagrody dla Młodych Twórców przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej osobom do 35 roku życia. Nagrody za upowszechnianie kultury – za wybitne osiągnięcia w jej propagowaniu. W każdym z konkursów przyznane zostaną trzy nagrody. W tegorocznej edycji nagrody dla młodych twórców wyniosą 4 000 zł, natomiast w konkursie za upowszechnianie kultury – 5 000 zł. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w połowie listopada br. Wnioski w obydwu konkursach mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wnioski przyjmowane są do 15 października br. w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok. 485, tel +48 (32) 20 78 485, e–mail: kultura@silesia-region.pl Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie specjalna komisja.