Podsumowano pierwszą kadencję Samorządu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego o powodzeniach i trudnościach pierwszej kadencji
„Dzięki powołaniu Województwa Śląskiego udało się zapewnić m.in. sprawne prowadzenie inwestycji centralnych, zarządzanie instytucjami kultury oraz usprawniono system pobierania opłat za korzystanie ze środowiska” – stwierdził podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Olbrycht. W konferencji udział wzięli wicemarszałkowie Lucjan Kępka i Grzegorz Szpyrka, członek zarządu – Waldemar Jedrusiński oraz Skarbnik Województwa Śląskiego Elzbieta Stolorz–Krzisz. Podczas spotkania zaprezentowano również publikację podsumowującą pierwszą kadencję regionalnego samorządu. Zdaniem Lucjana Kępki przejęcie przez samorząd województwa prowadzenia wieloletnich inwestycji pozwoliło na skrócenie czasu ich trwania, a także na znaczne oszczędności publicznych pieniędzy. Niektóre z nich zakończono w mijającej kadencji po kilkunastu latach budowy. Grzegorz Szpyrka mówiąc o działaniach w ochronie zdrowia, zwrócił uwagę na to, iż rozpoczęto porządkowanie struktury placówek ochrony zdrowia i jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców. Podjęto również działania, których kontynuacja prowadzona będzie w drugiej kadencji samorządu województwa, takie jak utworzenie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, czy też rozwój regionalnej komunikacji lotniczej – po uzyskaniu terenów MPL Katowice w Pyrzowicach. Marszałek wskazał również na braki ustawowe, które uniemożliwiają władzom województwa prowadzenie restrukturyzacji przemysłowej regionu, co w poważny sposób ogranicza realizację polityki rozwoju regionalnego. Wyraził także nadzieję, że podczas następnej kadencji nie dojdzie do osłabienia roli samorządu – „nie może stać się on organem konsultacyjnym dla rządu, lecz powinien sprawnie zarządzać regionem”. „Następcom pozostawiamy sprawną strukturę zarządzania funduszami europejskimi, kulturą, oświatą, ochroną środowiska czy służbą zdrowia. Rozwinęliśmy współpracę międzynarodową, wypromowaliśmy region na arenie międzynarodowej. Chodzi o to, aby Województwo Śląskie wygrało” – podsumował Marszałek.