Wizyta w Północnej Nadrenii – Westfalii

Szansa na zwiększenie niemieckich inwestycji w Województwie Śląskim
W dniach 7 – 12 kwietnia Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przebywa z oficjalną wizytą w Północnej Nadrenii – Westfalii. Jej celem jest poszerzenie współpracy gospodarczej i kulturalnej z jednym z najbardziej uprzemysłowionych landów w Niemczech. 9 kwietnia Marszałek Michał Czarski spotkał się z Ministrem Gospodarki Rządu Północnej Nadrenii – Westfalii Haraldem Schartau. Tematem rozmowy była współpraca gospodarcza pomiędzy regionami. Marszałek Czarski zwrócił uwagę na dotychczasowy brak znaczących inwestycji firm z Północnej Nadrenii – Westfalii w Województwie Śląskim. Politycy dyskutowali o potrzebie zainteresowania niemieckich przedsiębiorców inwestycjami w sektorze produkcyjnym naszego województwa. Marszałek zaprosił ministra Schartau do złożenia wizyty na Śląsku i zaproponował równoczesne zorganizowanie niemieckiej misji handlowej. Podkreślono, że istnieją dziedziny, w których współpraca układa się modelowo, np. kultura i wymiany młodzieży. Nowego impulsu wymaga rozwój kontaktów gospodarczych. Śląsk ma do zaoferowania wiele produktów i usług odpowiadających europejskim standardom. Wizycie Marszałka towarzyszą spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych i samorządowych. Michał Czarski odwiedził Instytut Polski w Dűsseldorfie i uczestniczył w inauguracji Gospodarczego Dnia Górnego Śląska w Izbie Handlowo – Przemysłowej w Essen. Termin wizyty pokrywa się z Dniami Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii – Westfalii. Na terenie kopalni Zollverein w Essen Marszałek otworzył konferencję ”Miasto – region – przekształcenia strukturalne”. Michał Czarski wziął też udział w niektórych imprezach, m.in. w spektaklu Śląskiego Teatru Tańca. Zapoznał się z działalnością współorganizatora Dni Kultur – Fundacją Haus Oberschlesien oraz odwiedził Muzeum Górnego Śląska w Ratingen. W Niemczech przebywa także delegacja Sejmiku Województwa Śląskiego z przewodniczącym Zbigniewem Wieczorkiem na czele. Radni uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym krajowego Lantagu w Dűsseldorfie.