Z Bielska Białej do Unii

W ramach prowadzonej od kilku dni kampanii referendalnej Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odwiedza wszystkie województwa
Wczoraj prezydent gościł w Bielsku Białej, gdzie odwiedził fabrykę silników Fiat GM Powertrain Polska, spotkał się z gospodarzami miasta i województwa oraz odbył spotkanie z mieszkańcami Bielska Białej. Podczas spotkania z zagranicznymi inwestorami prezydent zauważył, iż stopień zaawansowania technologicznego, międzynarodowe powiązania oraz kultura pracy i zarządzania w zagranicznych firmach działających w Polsce pozwalają na stwierdzenie, iż firmy te są już w Unii Europejskiej. Teraz chodzi o to by idąc za ich przykładem bezzwłocznie przenieść europejskie standardy do wszystkich sektorów naszej gospodarki. Pilnej przebudowy wymaga administracja oraz mentalność kadry urzędniczej. Należy eliminować nadmierną biurokrację i zerwać z urzędniczą rutyną. W rozmowie z Wojewodą Śląskim Lechosławem Jarzębskim, Marszałkiem Województwa Michałem Czarskim oraz prezydentem Bielska Białej Jackiem Krywultem, prezydent Kwaśniewski namawiał do aktywności we wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości. Dominującym tematem wszystkich rozmów i wystąpień prezydenta było zbliżające się referendum unijne. 7 i 8 czerwca głos na "Tak" to również "Tak dla Polski". Prezydent uwzględnia złe nastroje będące udziałem części społeczeństwa – szerzy się bieda, martwi bezrobocie, restrukturyzacja nierentownych gałęzi gospodarki nie przynosi szybkich efektów. Jednak głęboko mylą się ci, którzy uważają, iż "nie" w referendum przyniesie rozwiązanie tych problemów. Wręcz przeciwnie – "nie" dla Unii Europejskiej oznaczać będzie regres w rozwoju Polski i może doprowadzić do jej osamotnienia na europejskiej i światowej scenie. "Polska nie jest krajem samowystarczalnym" – podkreślał prezydent. Głosując za przystąpieniem do UE podejmujemy decyzję o losach Polski na kilkadziesiąt lat. Zmieniać się będą rządy, prezydenci, polityczne orientacje w Sejmie lecz nasze członkostwo pozostanie fundamentem polskiej tożsamości i rozwoju w ramach europejskiej rodziny. Nie ma lepszej alternatywy dla takiej przyszłości, zwłaszcza dla losów milionów najmłodszych Polaków, w których imieniu i interesie oddamy nasze głosy w referendum. Podczas spotkania z mieszkańcami Bielska Białej prezydent Kwaśniewski szczegółowo scharakteryzował wszystkie korzyści płynące z przystąpienia Polski do UE. Rozwiewał wątpliwości i obawy oraz odpowiadał na pytania z sali. Prezydent jest przekonany, iż w referendum unijnym dominować będą odpowiedzi "tak" jednak wyraził zaniepokojenie o frekwencję. „Polacy długo i z wielką determinacją walczyli o wolność i demokrację a teraz kiedy mogą już w pełni z niej korzystać unikają udziału w wyborach, co wyraża się w ostatnich latach frekwencją nie przekraczającą 50 %. Nie znajduję racjonalnego wytłumaczenia dla takiego zjawiska” – powiedział prezydent. "Oczywiście, urny do głosowania są dla wszystkich, i tych na "tak" i tych na "nie" - najważniejsze by każdy oddał swój głos" - apelował prezydent. Przed odlotem do Warszawy prezydent ponownie prosił gospodarzy województwa o aktywny udział mieszkańców Województwa Śląskiego w unijnym referendum.