630 tys. zł dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

 fot. stock.adobe.com fot. stock.adobe.com
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Zadanie zostało zlecone na okres od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023 roku. Na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Zarząd Województwa Śląskiego przyznał w roku 2021 kwotę 630 000 zł.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki, które w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W placówce w tym samym czasie można umieścić nie więcej niż 15 dzieci.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu - strona ROPS