Współpraca ze Słowacją

Gościem marszałka Michała Czarskiego była pani Janka Burianová – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył także Konsul Honorowy Słowacji w Katowicach – Marian Czerny.
Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Janka Burianová, która objęła krakowską placówkę dwa miesiące temu, interesowała się społeczno-gospodarczmi problemami województwa śląskiego. Wyraziła wolę kontynuowania bliskiej współpracy w oparciu o tradycyjne, dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy naszymi krajami. Poza sprzyjaniem dalszemu rozwojowi turystyki oraz częstym kontaktom kulturalnym (zwłaszcza pomiędzy regionami przygranicznymi), rozmówcy podkreślili wagę współpracy na rzecz kontynuowania budowy międzynarodowej trasy drogowej przebiegającej przez Zwardoń oraz rozwijania infrastruktury drogowej po obu stronach polsko – słowackiej granicy. Pani Konsul interesowała się także przebiegiem procesu prywatyzacji PHS podkreślając zadowolenie swojego rządu z efektów restrukturyzacji kombinatu hutniczego w Koszycach realizowanej przez koncern US Steel. Goście marszałka Michała Czarskiego poinformowali o planowanej na Słowacji reformie systemu podatkowego. Od 2004 zostanie tam wprowadzona ujednolicona stawka podatku VAT oraz podatek liniowy – w obu przypadkach 19%. Rząd Słowacji czyni wysiłki by stworzyć dogodne warunki dla zagranicznych inwestycji. Już obecnie odnotowuje się duże zainteresowanie, także polskich przedsiębiorców, zakładaniem firm na Słowacji. Powołując się m.in. na niedawne spotkanie z Panią Ambasador Republiki Słowackiej - Magdaléną Vášárovą, marszałek Michał Czarski wysoko ocenił rozwój przyjaznych stosunków Polski ze Słowacją a zwłaszcza partnerską, międzyregionalną współpracę Województwa Śląskiego z Krajem Żylińskim. Duży potencjał kryją w sobie możliwości współdziałania w ramach unijnego programu Interreg, w którym przewidziane są środki pomocowe na wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy przygranicznymi regionami. W roku 2003 odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy naszymi krajami o ok.75 mln USD. Obecnie wynoszą one 1 mld 350 mln USD. Najważniejszą pozycję w obrotach handlowych zajmują produkty przemysłu chemicznego oraz maszynowego. Słowacy przykładają wielką wagę do rozwoju swojej infrastruktury turystycznej. W regionach graniczących z naszym krajem, turystyka przyjazdowa z Polski stanowi coraz ważniejszą część słowackiej gospodarki.