Wizyta ambasadora Słowenii

W związku z zakończeniem misji w Polsce, Ambasador Republiki Słowenii w Polsce Zvone Dragan złożył kurtuazyjną wizytę Marszałkowi Województwa Śląskiego Michałowi Czarskiemu. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Słowenii w Katowicach Mieczysław Marian Barański.
Zdaniem ambasadora Z. Dragana przyjacielskie stosunki pomiędzy naszymi krajami układają się znakomicie. Dowodem na to była ubiegłotygodniowa wizyta polskiej misji gospodarczej w Ljublanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim na czele. Rychłe członkostwo Słowenii w NATO oraz nasze wspólne, przyszłoroczne wstąpienie do UE sprzyjają rozwojowi wszechstronnej współpracy. W Warszawie działają 42 przedstawicielstwa słoweńskich firm a w roku 2004 w Strykowie niedaleko Łodzi premierzy obu krajów otworzą fabrykę słoweńskiego koncernu farmaceutycznego "Lek", w budowę której Słoweńcy zainwestowali 50 mln euro. Marszałek Michał Czarski przedstawił społeczne i gospodarcze problemy województwa oraz wyraził nadzieję na dalsze zbliżenie pomiędzy naszymi krajami w chwili gdy projektowana, transeuropejska trasa Północ – Południe, poprzez autostradę A1 połączy Skandynawię z krajami basenu Morza Śródziemnego. Zanim to nastąpi należy wspierać bezpośrednie kontakty kulturalne, rozwój turystyki i przede wszystkim współpracę gospodarczą wyrażającą się we wzroście wymiany handlowej. W naszym regionie istnieją dogodne warunki dla słoweńskich inwestorów. Potrzebna jest także intensywniejsza wymiana informacji o produktach i usługach, które mogłyby stać się przedmiotem wzajemnie korzystnych transakcji. Ambasador Zvone Dragan opowiedział o swojej bogatej, trwającej już 21 lat, karierze dyplomatycznej. Przez wiele lat był w Belgradzie przedstawicielem Słowenii (jako kraju związkowego) w rządzie Jugosławii. Przez 5 lat był ambasadorem Jugosławii w Chinach. Pracował w jugosłowiańskim MSZ jako szef departamentu Europy Zachodniej i Ameryki Północnej a po rozpadzie federacji, wraz z 20 czołowymi dyplomatami ze swojego kraju zasilił korpus dyplomatyczny nowej, niepodległej Słowenii. Był ambasadorem w Czechosłowacji i Republice Czeskiej. Przez ostatnie 4 lata pełnił misję w Warszawie. Teraz wraca na stałe do Ljublany i będzie współpracował ze słoweńskim MZS jako przedstawiciel swojego kraju w misjach specjalnych. Ambasador Zvone Dragan zadeklarował wielką przyjaźń do Polski oraz wolę dalszego wspierania rozwoju naszych przyjacielskich stosunków.