Związkowcy służb mundurowych proszą o wsparcie

W południe przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego odbyła się manifestacja organizacji związkowych służb mundurowych.
Zgromadzenie ok. 150 demonstrantów zostało zorganizowane przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego. Protestujący domagali się podjęcia wszelkich działań zmierzających do zapewnienia wystarczających środków na prawidłowe funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i ich mienia. Zdaniem protestujących policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej planowane na rok 2004 koszty funkcjonowania służb mundurowych nie zapewnią możliwości wykonywania przez nie obowiązków służbowych wg standardów godnych członkostwa Polski w UE. Z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego spotkali się wicemarszałkowie Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński i Jan Grela. Koordynator akcji protestacyjnej, aspirant sztabowy Roman Wierzbicki z KMP w Bytomiu wręczył list zawierający stanowisko komitetu protestacyjnego dotyczące planowanego na rok 2004 budżetu służb mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Roman Wierzbicki podkreślił, że postulaty kierowane do samorządu nie dotyczą podwyższenia wynagrodzenia funkcjonariuszy. Jest to próba uświadomienia samorządom konieczności wsparcia pracy służb poprzez doinwestowanie, zakup i modernizację sprzętu oraz poprawę warunków pracy. W apelu do samorządu województwa, protestujący związkowcy postulują opracowanie ujednoliconego dla wszystkich samorządów terytorialnych programu finansowania potrzeb służb mundurowych.