Barbórka 2003

List marszałka z okazji Dnia Górnika
Tradycyjna "Barbórka" to okazja do wyrażenia słów uznania i szacunku dla górników oraz wszystkich pracowników, którzy swoje zawodowe losy związali z przemysłem wydobywczym. Z tej okazji, w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego oraz swoim własnym składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w odpowiedzialnej pracy na rzecz branży, która w obecnych realiach gospodarczych boryka się z trudnymi i bolesnymi problemami. Dziękuję za kolejny rok wytężonej pracy i górniczego trudu. Samorząd Województwa podziela powszechną troskę o przyszłość górnictwa, które do niedawna stanowiło gospodarczy fundament naszego regionu. Uwzględniając nieuchronność dostosowania polskiego przemysłu węglowego do wymogów wolnego rynku oraz standardów Unii Europejskiej, Samorząd pracuje nad wdrożeniem programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie. Czynimy starania by jeszcze w tym roku rozpocząć finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników opuszczających kopalnie w poszukiwaniu zawodowej alternatywy. Zreformowany przemysł wydobywczy ma przyszłość bowiem świat, wbrew różnym prognozom, wcale nie odwraca się od węgla. Jestem przekonany, iż w tym świecie polskie górnictwo jeszcze przez wiele lat odgrywać będzie znaczącą rolę. Z okazji barbórkowego święta wszystkim Górnikom i Ich Rodzinom przekazuję serdeczne pozdrowienia wraz z tradycyjnymi życzeniami
SZCZĘŚĆ BOŻE