Innowacyjne Śląskie

 fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST
W Warszawie odbyła się gala z okazji tegorocznej edycji nagród „Innowatory Wprost”. Jedną z nagród otrzymał marszałek Jakub Chełstowski

„Innowatory Wprost” to prestiżowe nagrody dla najbardziej innowacyjnych firm i instytucji w Polsce. Marszałek Jakub Chełstowski został wyróżniony m.in. za aktywne wsparcie gospodarki i regionalnych firm na rynkach międzynarodowych w czasie pandemii koronawirusa. Dostrzeżono również przyjętą przez Sejmik strategię rozwoju województwa „Zielone Śląskie 2030” oraz to, że marszałek jest inicjatorem Europejskiego Forum Przyszłości, które ma być miejscem szerokiej dyskusji o nadchodzących wyzwaniach w odniesieniu do Polski i Europy.

„To wielkie wyróżnienie dla całego regionu, dla Zarządu i Sejmiku Województwa. Strategia „Zielone Śląskie” w regionie górniczym to coś, co do niedawna było nie do pomyślenia, dzisiaj to realne działania, które wdrażamy w różnych obszarach, ale również realna szansa na zmianę, bo przyszłość Śląska jest zielona. To wielkie wyzwanie jak zmienić region, jak nadać mu nowy impuls do rozwoju, dlatego to wyróżnienie jest dla nas dowodem, że obraliśmy właściwy kierunek i motywacją do dalszej pracy” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie gali nagrodzono innowacyjne produkty i firmy oraz wyjątkowe osoby za ich wkład w rozwój polskiej nauki, techniki i technologii. „Innowatory Wprost” to nagroda przyznawana od 2011 roku. W latach 2011-2013 nagrody były przyznawane na podstawie „Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” opracowywanej przez zespół Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku podstawą do wyróżnienia tych, którzy inwestują w innowacje, jest autonomiczne badanie Innovation Research. W ramach Innovation Research 2020 zweryfikowane zostały nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST fot Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl / WPROST

Filmy